Wykaz ebook'ów

Monografia praktycznego języka angielskiego – „Angielski prawie bez tajemnic"

EN01 – Zaimki i więcej <dostępny>

EN02 – Czasy gramatyczne – wprowadzenie<dostępny>

EN03 – Analiza i zastosowanie czasownika to be<dostępny>

EN03A – Analiza i zastosowanie czasownika to be – [audio, free] – <dostępny>

EN04 – Analiza i zastosowanie czasownika to have<dostępny>

EN05 – Analiza i zastosowanie czasownika to do<dostępny>

EN06 – To be – fakty, stany rzeczy i bytności – ćwiczenia<dostępny>

EN07 – Czasy proste simple<dostępny>

EN08 – Czasy ciągłe continuous<dostępny>

EN09 – Czasy simple vs continuous<dostępny>

EN10 – To have – stan posiadania – ćwiczenia – [free] – <dostępny>

EN11 – Czasowniki modalne: can, could, may, to be able to<dostępny>

EN12 – Czasowniki modalne: must, have to, need<dostępny>

EN13 – Czasowniki modalne: should, ought to, dare<dostępny>

EN14 – Przyzwyczajenia dokonane i niedokonane – [free]

EN15 – Strona bierna

EN16 – Wyrażanie chęci: want vs would like to

EN17 – Przypuszczenia i rozkazy

EN18 – Czynności dokonane – simplećwiczenia

EN19 – Tryby warunkowe

EN20 – Mowa zależna

EN21 – Czasownik wish

EN22 – Czasowniki frazowe

EN23 – Pytania zależne i zdania czasowe – [free]

EN24 – Czynności niedokonane – continuousćwiczenia

EN25 – Bezokolicznik vs gerund

EN26 – It’s high time, if only i inne – [free]

EN27 – Akceptacja, sprzeciw, żądania – [free]

EN28 – Zwroty codziennego użytku, slang – [free, audio]<dostępny>

EN29 – Zaimek i więcej – ćwiczenia

EN30 – To be – zainteresowania – ćwiczenia – [free]

EN31 – To be – porównywania rzeczowników i zaimków – ćwiczenia

EN32 – To be – there is / there are – ćwiczenia – [free]

EN33 – To be – konieczność działania – ćwiczenia

EN34 – To be going toćwiczenia

EN35 – Can, could, may, to be able toćwiczenia

EN36 – Must, need, have toćwiczenia

EN37 – Czynności dokonane z to havećwiczenia

EN38 – Czasownik used to – przeszłość – ćwiczenia – [free]

EN39 – Przyzwyczajenia dokonane – ćwiczenia

EN40 – Would like to ze zdarzeniami dokonanymi – ćwiczenia

EN41 – Should / ought toćwiczenia

EN42 – Przyzwyczajenia niedokonane – ćwiczenia

EN43 – Would like to z czynnościami niedokonanymi – ćwiczenia

EN44 – Przypuszczenia – ćwiczenia

EN45 – Porównanie zdarzeń – ćwiczenia

EN46 – Pytania zależne – ćwiczenia

EN47 – Strona bierna – ćwiczenia

EN48 – Tryby warunkowe – ćwiczenia

EN49 – Mowa zależna – ćwiczenia

EN50 – Wish – wyrażanie żalu – ćwiczenia

EN51 – Akceptacja sprzeciw, żądania – ćwiczenia – [free]

EN52 – It’s high time, if onlyćwiczenia – [free]

EN53 – Would rather / soonerćwiczenia – [free]

EN54 – Czasy perfectowe – simple vs continuous

EN55 – Przedimek a / an / the i rzeczownik w języku angielskim

EN56 – Przymiotnik w języku angielskim

EN57 – Czasownik must w czasie terażniejszym – [free]

EN58 – Przysłówek i przyimek w języku angielskim

EN59 – Liczebnik i spójnik w języku angielskim

EN60 – Najczęściej używane spójniki w języku angielskim – [free]

EN61 – Przyimki at, on, in

EN62 – Czasowniki z infinitive lub gerund – [free]

EN64 – Czasowniki nieregularne – [audio, free]