eBooks

Wykaz aktualnie dostępnych eBook'ów

[format: ePub 3.0]

ceny brutto

Pełny wykaz eBook'ów (już dostępnych i projektowanych)

Monografia praktycznego języka angielskiego – „Angielski prawie bez tajemnic"

EN.NoSecrets eBooks

Dla osób żyjących w środowisku języka polskiego trudno jest nauczyć się języka angielskiego w sposób odtwórczy – czyli ze słyszenia. Wydaje się zatem być słusznym pogląd, że podstawą jego opanowania jest w miarę dobre poznanie jego struktury gramatycznej, budowanie bazy słownictwa oraz systematyczne powtarzanie.

Wszystkie już dostępne eBook’i i aktualnie przygotowywane tworzą spójny cykl oparty na monografii praktycznego języka angielskiego – serii książek Czesław J. Smolak „Angielski prawie bez tajemnic”. Każdy eBook jest autonomiczną jednostką obejmującą całościowo wybrane zagadnienie języka angielskiego. Każdy z nich zawiera wyczerpujący i klarowny opis zasad gramatycznych tam występujących i wszystkie praktyczne zastosowania poparte wieloma przykładami codziennego zastosowania.

Część eBook’ów poświęcona zagadnieniom gramatycznym oraz wszystkie odnoszące się do słownictwa tematycznego zostały wyposażone w pliki dźwiękowe. Umożliwia to samodzielne ćwiczenie poprawnej wymowy w British English.

Logiczny układ i przejrzyste przedstawienie poszczególnych zagadnień dają pewność, że cykl tych eBook’ów będzie przydatny dla każdego Uczącego się. Każdy eBook może służyć jako Niezastąpiony Przewodnik dla osób słabo znających język angielski, które chcą usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę.


Smartfon – polecaną aplikacją w środowisku android jest Czytnik PocketBook (https://pocketbook.pl/pl-pl/app-pl).Po zainstalowaniu, na używanym przez siebie urządzeniu, dowolnego nawet darmowego czytnika, np. PocketBook, seria tych eBooków pozwala na przyjazne zgłębianie świata języka angielskiego w każdym dogodnym miejscu i czasie.Polecaną aplikacją w środowisku Windows jest Calibre ebook management (https://calibre-ebook.com/) oraz zasób reprezentowany adresem https://epubreader.1bestlink.net.W każdym środowisku można także korzystać z wielu analogicznych aplikacji.

EN01 - Zaimki i więcej

W tym eBook’u jest zawarta analiza i zastosowanie zaimków i innych części mowy w języku angielskim.

en01

cena brutto: 15 zł

ISBN 978-83-67196-00-0, eBookID 01.220401


Spis treści

Zaimki, przymiotnik dzierżawczy i dopełniacz saksoński

1. Zaimek główny

2. Zaimek odmieniony

3. Przymiotnik dzierżawczy

4. Zaimek dzierżawczy

5. Dopełniacz saksoński

6. Zaimek wskazujący

7. Zaimek zwrotny

8. Zaimek emfatyczny

9. Zaimki wzajemne

10. Zaimek nieokreślony

EN02 - Czasy gramatyczne – wprowadzenie

W tym eBook’u jest zawarte wprowadzenie i analiza czasów gramatycznych.

en02

cena brutto: 9 zł

ISBN 978-83-67196-01-7, eBookID 02.220308


Spis treści

Rozdział 1

Czasowniki i formy odczasownikowe

1.1. Bezokolicznik present simple

1.2. Bezokolicznik present continuous

1.3. Bezokolicznik present simple strony biernej

1.4. Bezokolicznik present perfect

1.5. Bezokolicznik present perfect continuous

1.6. Bezokolicznik present perfect strony biernej

1.7. Forma przeszła czasownika

1.8. Forma imiesłowu biernego czasownika

1.9. Forma imiesłowu czynnego czasownika

1.10. Forma gerund — rzeczownik odsłowny

1.11. Forma ciągła czasowników wyrażających czynność

Rozdział 2

Wprowadzenie do czasowników i czasów gramatycznych

2.1. Relacjonowanie faktów, stanów rzeczy, bytności, stanów posiadania i czynności oraz tychże zmodyfikowanych czasownikiem modalnym

2.2. Relacjonowanie faktów, że ktoś lub coś jest gdzieś / kiedyś — there is / are

2.3. Sposób formułowania próśb, rozkazów i zakazów

2.4. Rodzaje i funkcje poszczególnych czasowników

2.5. Relacjonowanie czynności dokonanych i niedokonanych

2.6. Relacjonowanie zdarzeń dokonanych i niedokonanych w stronie biernej

2.7. Podsumowanie

Rozdział 3

Intuicyjny dobór formy czasu gramatycznego - Time Charts

3.1. Funkcje czasu gramatycznego

3.2. Relacjonowanie w obu językach tych samych faktów w zależności od sposobu precyzowania czasu ich występowania

3.3. Wykresy Time Charts form czasu gramatycznego dla poszczególnych rodzajów czasowników

EN03 - Analiza i zastosowanie czasownika to be

EN03a - Analiza i zastosowanie czasownika to be - audio

W tym eBook’u zawarta jest analiza i opis zastosowań czasownika to be z plikami dźwiękowymi.

en03a z plikami audio

cena brutto: 22 zł

ISBN 978-83-67196-00-0, eBookID 01.220308


Spis treści

Czasownik to be

1. Czasownik to be — ogólnie

2. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzecz i bytności w czasie present simple

3. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzecz i bytności w czasie past simple

4. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzecz i bytności w czasie future simple

5. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzecz i bytności w czasie present perfect

6. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzecz i bytności w czasie past perfect

7. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzecz i bytności w czasie future perfect

8. Czasownik to be w relacjonowaniu zamiaru

9. Czasownik to be w konstrukcji There + to be (There is / are)

10. Czasownik to be w relacji zainteresowań

11. Czasownik to be w relacjach czynności dokonanych w stronie biernej

12. Czasownik to be w relacjach czynności niedokonanych w stronie biernej

13. Czasownik to be w relacjach przyzwyczajeń dokonanych

14. Czasownik to be w relacji przyzwyczajeń niedokonanych

15. Czasownik to be w relacji konieczności jakiegoś działania

16. Czasownik to be w relacji prawdopodobieństwa to be likely - prawdpodobnie

17. Czasownik to be w relacji to be able to - możliwości

18. Czasownik to be w porównaniach za pomocą: like, similar to i different from

19. Czasownik to be w porównaniach za pomocą alike

20. Porównywanie z czasownikiem to be za pomocą przymiotnika w stopniu równym

21. Porównywanie z czasownikiem to be za pomocą przymiotnika w stopniu wyższym / niższym

22. Porównywanie z czasownikiem to bo za pomocą przymiotnika w stopniu najwyższym / najniższym

EN04a - Analiza i zastosowanie czasownika to have

W tym eBook’u jest zawarta analiza i opis zastosowań czasownika to have.

en04a z plikami audio

cena brutto: 12 zł

ISBN 978-83-67196-03-1, eBookID en04.220310


Spis treści

Czasownik to have

1. Czasownik to have — ogólnie

2. Czasownik to have w czasie present simple

3. Czasownik have got w czasie present simple

4. Czasownik to have w czasie past simple

5. Czasownik to have w czasie future simple

6. Czasownik to have w czasie present perfect

7. Czasownik to have w czasie past perfect

8. Czasownik to have w czasie future perfect

9. Czasownik to have w relacjach czynności dokonanych – czasy proste (simple)

10. Czasownik to have w relacjach czynności niedokonanych – czasy ciągłe (continuous)

11. Czasownik to have jako operator w czasach perfectowych prostych (simple)

12. Czasownik to have jako operator w czasach perfectowych ciagłych (continuous)

13. Czasownik have to jako czasownik modalny wyrażający przymus

14. Czasownik to have w realacji konieczności jakiegoś działania

EN05a - Analiza i zastosowanie czasownika to do

W tym eBook’u jest zawarta zawarta jest analiza i omówienie wszystkich zastosowań czasownika to do.

en05a z plikami audio

cena brutto: 9 zł

ISBN 978-83-67196-04-8, eBookID en05.220311


Spis treści

Czasownik to do

1. Czasownik to do — relacjonowanie czynności

2. Operatory do / don’t oraz does / doesn’t w czasie present simple

3. Operatory did / didn’t w czasie past simple

4. Emfatyczna funkacja operatorów do / does i did

5. Czasownik do jako operator wzmacniający rozkaz

6. Czasownik don’t jako operator do formułowania zakazów

7. Czasownik do / don’t, does / doesn’t, did / didn’t — jako czasownik zastępczy

8. Czasownik do / don’t, does / doesn’t i did / didn’t w krótkich odpowiedziach

EN06 - To be – fakty, stany rzeczy i bytności – ćwiczenia

Zawarte są tu ćwiczenia związane z relacjonowaniem faktów, stanów rzeczy i bytnością.

en06 free


ISBN 978-83-67196-05-5, eBookID en06.220401


Spis treści

Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzeczy i bytności

1. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzeczy i bytności – czas present simple

2. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzeczy i bytności – czas past simple

3. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzeczy i bytności – czas future simple

4. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzeczy i bytności – czas present perfect

5. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzeczy i bytności – czas past perfect

6. Czasownik to be w relacjach faktów, stanów rzeczy i bytności – czas future perfect

7. Klucz do ćwiczeń

EN07a - Czasy proste simple

W tym eBook’u jest zawarta analiza i omówienie zastosowań czasów prostych – simple.

en07a z plikami audio

cena brutto: 22 zł

ISBN 978-83-67196-06-2, eBookID en07.220313


Spis treści

Czasy proste — relacjonowania czynności dokonanych

1. Czas present simple — charakterystyka

2. Czas present simple — zastosowanie

3. Czas past simple — charakterystyka

4. Czas past simple — zastosowanie

5. Czasownik used to - relacjonowania zdarzeń wielokrotnych z przeszłości

6. Czas future simple — charakterystyka

7. Czas future simple — zastosowanie

8. Czasy perfectowe — ogólnie

9. Czas present perfect — charakterystyka

10. Czas present perfect — zastosowanie

11. Czas past perfect — charakterystyka

12. Czas past perfect — zastosowanie

13. Czas future perfect — charakterystyka

14. Czas future perfect — zastosowanie

15. Strona bierna — ogólnie

16. Strona bierna — relacjonowanie czynności dokonanych

EN08a - Czasy ciągłe continuous

W tym eBook’u jest zawarta jest analiza i omówienie zastosowań czasów ciągłych – continuous.

en08a z plikami audio

cena brutto: 17 zł

ISBN 978-83-67196-07-9, eBookID en08.220313


Spis treści

Czasy ciągłe – relacje czynności niedokonanych

1. Czasy present continuous - charakterystyka

2. Czas present continuous — zastosowanie

3. Czas past continuous — charakterystyka

4. Czas past continuous — zastosowanie

5. Czas future continuous — charakterystyka

6. Czas future continuous — zastosowanie

7. Czasy perfectowe ciągłe — relacjonowanie czynności niedokonanych

8. Czas preset perfect continuous — charakterystyka

9. Czas present perfect continuous — zastosowanie

10. Czas past perfect continuous — charakterystyka

11. Czas past perfect continuous — zastosowanie

12. Czas future perfect continuous — charakterystyka

13. Czas future perfect continuous — zastosowanie

14. Strona bierna — ogólnie

15. Strona bierna — relacjonowanie czynności niedokonanych

EN09a - Czasy simple vs continuous

Zawarto jest tu zderzenie czasów prostych i ciągłych – simple vs continuous i omówienie ich zastosowania w stronie czynnej i biernej.

en09A z plikami audio

cena brutto: 22 zł

ISBN 978-83-67196-08-6, eBookID en09.220401


Spis treści

1. Czasy proste (simple) vs czasy ciągłe (continuous) w stronie czynnej

1.1. Czasy proste (simple) vs czasy ciągłe (continuous) w stronie czynnej – ogólnie

1.2. Czas present simple vs present continuous

1.2.1. Zastosowanie czasu present simple

1.2.2. Zastosowanie czasu present continuous

1.3. Czas past simple vs past continuous

1.3.1. Zastosowanie czasu past simple

1.3.2. Zastosowanie czasu past continuous

1.4. Czas future simple vs future continuous

1.4.1. Zastosowanie czasu future simple

1.4.2. Zastosowanie czasu future continuous

2. Czasy proste (simple) vs czasy ciągłe (continuous) w stronie biernej

2.1. Czasy proste (simple) vs czasy ciągłe (continuous) w stronie biernej – ogólnie

2.2 Czas present simple vs present continuous

2.3 Czas past simple vs past continuous

2.4 Czas future simple vs future continuous

EN10 - To have – stan posiadania – ćwiczenia - [Free]

Zawarte są tu ćwiczenia z kluczem związane z relacjonowaniem stanu posiadania.

en10 free

cena brutto: FREE

ISBN 978-83-67196-09-3, eBookID en10.220401


Spis treści

Czasownik to have – relacjonowanie stanu posiadania

1. Czasownik to have – relacjonowanie stanu posiadania – czas present simple

2. Czasownik to have – relacjonowanie stanu posiadania – czas past simple

3. Czasownik to have – relacjonowanie stanu posiadania – czas future simple

4. Czasownik to have – relacje stanu posiadania – czas present perfect

5. Czasownik to have – relacje stanu posiadania – czas past perfect

6. Czasownik to have – relacjonowanie stanu posiadania – czas future perfect

7. Klucz do ćwiczeń

EN11a - Czasowniki modalne: can, could, may, to be able to

Zawarte jest tu analiza i omówienie zastosowania czasowników modalnych can, could, may i to be able to.

en11a z plikami audio

cena brutto: 12 zł

ISBN 978-83-67196-10-9, eBookID en11.220402


Spis treści

1. Czasowniki modalne: can, could, to be able to i may – relacjonowanie możliwości

1.1. Czasownik can, to be able to i may – present simple

1.2. Czasownik could – past simple

1.3. Czasownik to be able to, may – past simple i pozostałe czasy proste

1.4. Czasownik can, could, to be able to, may – zastosowanie

EN12a - Czasowniki modalne: must, have to, need

Zawarto tu analizę i omówienie zastosowania czasowników modalnych must, have to i need.

en12a z plikami audio

cena brutto: 12 zł

ISBN 978-83-67196-11-6, eBookID en12.220403


Spis treści

1. Czasowniki modalne: must, have to

1.1. Czasowniki must – present simple

1.2. Czasownik have to – present simple

1.3. Czasownik have to – w pozostałych czasach prostych

1.4. Czasownik must, have to – zastosowania

2. Czasownik need

2.1. Czasownik need jako czasownik abstrakcyjny – potrzebować

EN13a - Czasowniki modalne: should, ought to, dare

Zawarto tu analizę i omówienie zastosowania czasowników modalnych should i ought to i dare.

en13a z plikami audio

cena brutto: 12 zł

ISBN 978-83-67196-12-3, eBookID en13.220403


Spis treści

1. Czasowniki modalne should, ought to

1.1. Czasowniki should, ought to w zakresie czasu rzeczywistego od now do przyszłości

1.2. Czasowniki: should, ought to w zakresie czasu rzeczywistego od now do przeszłości

1.3. Czasowniki: should, ought to – zastosowanie

2. Konstrukcja had better – lepiej żeby (delikatna sugestia)

3. Czasownik dare

EN28a - Zwroty codziennego użytku, slang – [ free]

Ten eBook zawiera zwroty codziennego użytku i slang z plikami dźwiękowymi - wymowa English, British.

en28a z plikami Audio - free

cena brutto: FREE

ISBN 978-83-67196-00-0, eBookID 01.220308


Spis treści

1. Zwroty codziennego użytku

1.1. Rozpoczynanie rozmowy, uzyskiwanie informacji, przepraszanie

1.2. Prośby, udzielanie odpowiedzi na prośby

1.3. Pytanie o pozwolenie, zgoda, sprzeciw

1.4. Pytanie o radę, udzielanie rady, dziękowanie, odpowiadanie na podziękowanie

1.5. Proponowanie, przyjmowanie propozycji, odrzucanie propozycji.

1.6. Zapraszanie, przyjmowanie zaproszenia, odrzucanie zaproszenia

1.7. Wyrażanie opinii, zgadzanie się, niezgadzanie się

2. Niestandardowe formy slangowe

EN64a - Czasowniki nieregularne - [ free]

Zawarte jest tu zestawienie czasowników nieregularnych z plikami dźwiękowymi – wymowa English, British.

en64a z plikami audio - free

cena brutto: FREE

ISBN 978-83-67196-00-0, eBookID 01.220308


Spis treści

Czasowniki nieregularne z wymową w English, British

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

O

P

Q

R

S

T

U

W

EN64a - Czasowniki nieregularne - [ free]

Zawarte jest tu zestawienie czasowników nieregularnych z plikami dźwiękowymi – wymowa English, British.

en64a z plikami audio - free

cena brutto: FREE

ISBN 978-83-67196-00-0, eBookID 01.220308


Spis treści

Czasowniki nieregularne z wymową w English, British

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

O

P

Q

R

S

T

U

W