angielski prawie bez tajemnic

seria książek i e-booków dla uczących się języka angielskiego

pewny sposób opanowania intuicyjnego używania języka angielskiego

Autorem serii książek i eBooków „Angielski prawie bez tajemnic” jest Czesław J. Smolak.

Cykl eBook'ów "Angielski prawie bez tajemnic" powstał na bazie takiej samej serii książek. Seria ta jest poświęcona wszystkim zagadnieniom z jakimi Uczący się spotyka się w trakcie nauki języka angielskiego.

Każdy rozdział każdego eBook'a jest autonomiczną jednostką zawierającą całościowy opis danego zagadnienia, z wyjaśnieniem reguł gramatycznych, pokazaniem różnic i podobieństw między oboma językami oraz z przykładami praktycznego stosowania.

Logiczny układ i przejrzyste przedstawienie poszczególnych zagadnień dają nadzieję, że oferowane eBook'i mogą być przydatne dla każdego Uczącego się, niezależnie od stopnia jego zaawansowania i poziomu, jaki chce on osiągnąć.

Procedura realizacji zamówienia eBook'a

Po skorzystaniu z formularza zamówienia (przycisk wyżej [Zamów eBook'a]), Zamawiający otrzyma na podany adres swojej poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą fakt dokonania zamówienia. W wiadomości tej będzie w szczególności zawarta informacja o oczekiwaniu dokonania zapłaty. Po zarejestrowaniu zapłaty po stronie Sprzedawcy, na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej zostaną wysłane zamówione eBook'i.

Angielski prawie bez tajemnic – teoria” – to kompleksowy opis części mowy oraz dokładna analiza wszystkich czasów gramatycznych. „Angielski prawie bez tajemnic – ćwiczenia” – to bogaty zestaw ćwiczeń obejmujący całość zagadnień przedstawionych w tomie pierwszym.

„Angielski prawie bez tajemnic – simple vs continuous” – to zderzenie czasów prostych i ciągłych w szerokim kontekście ich praktycznego stosowania. „Angielski prawie bez tajemnic – simpl vs continuous – ćwiczenia” – to zestaw ćwiczeń do tomu trzeciego, obejmujący wszystkie sytuacje stosowania tych czasów.

„Angielski prawie bez tajemnic – słownictwo” – to dwa tomy obejmujące ponad tysiąc słów najczęściej używanych w języku angielskim. Każde słówko jest prezentowane przykładowymi zdaniami ilustrującymi jego różnorodne znaczenia, jak również szereg zastosowań. Słownictwo to jest wymagane na egzaminach kwalifikacyjnych.

Procedura realizacji zamówienia książki

Po skorzystaniu z formularza zamówienia (przycisk wyżej [Zamów książkę]), Zamawiający otrzyma na podany adres swojej poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą fakt dokonania zamówienia. W wiadomości tej będzie w szczególności zawarta informacja o oczekiwaniu dokonania zapłaty. Po zarejestrowaniu zapłaty po stronie Sprzedawcy, na wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy (pola zawarte w [sekcja II] Nabywca Zmawiający – Dane właściwe do wysłania zamówionych książek) zostaną wysłane zamówione książki.

flipbook Zaimki i więcej - analiza i zastosowanie

pewny sposób opanowania intuicyjnego używania języka angielskiego